Xây dựng hệ sinh thái zkf trở thành l2 hàng đầu

Nếu tôi là Giám đốc điều hành của ZKFair, trọng tâm chính của tôi sẽ là xây dựng một hệ sinh thái DeFi thịnh vượng trên nền tảng để thúc đẩy sự chấp nhận của người dùng và tăng trưởng TVL. Dưới đây là những sáng kiến ​​quan trọng mà tôi sẽ thực hiện:

  1. Triển khai giao dịch quyền chọn và quyền chọn vĩnh viễn: Triển khai các giao thức giao dịch quyền chọn và giao dịch hoán đổi vĩnh viễn như dYdX và Opyn. Điều này sẽ thu hút các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các nhà tạo lập thị trường. Cung cấp đòn bẩy lên tới gấp 10 lần để khuyến khích khối lượng.
  2. Ra mắt Lending and Borrowing: Cho phép người dùng cho vay và vay tài sản để tận dụng DeFi. Bắt đầu với stablecoin và ETH, sau đó mở rộng sang altcoin. Hợp tác với các nền tảng cho vay như Aave và Hợp chất.
  3. Ra mắt công cụ phái sinh đặt cược: Cung cấp các công cụ phái sinh đặt cược như Lido để cho phép đặt cược ETH và mã thông báo đặt cược có tính thanh khoản. Điều này làm tăng TVL và các trường hợp sử dụng.
  4. Khuyến khích các giao thức DeFi: Trợ cấp phí gas và cung cấp các khoản tài trợ/phần thưởng để thu hút các giao thức DeFi hàng đầu vào hệ sinh thái ZKFair. Các giao thức mục tiêu như Curve, Convex, Yearn, v.v.
  5. Nền tảng IDO: Khởi chạy nền tảng IDO cho các dự án mã thông báo mới để gây quỹ thông qua các dịch vụ dựa trên xổ số minh bạch. Điều này giúp bootstrap thanh khoản.
  6. Thúc đẩy đổi mới: Tổ chức các chương trình hackathons, tài trợ và vườn ươm để hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng ứng dụng DeFi mới trên ZKFair. Điều này mở rộng hệ sinh thái.
  7. Khai thác thanh khoản: Phân bổ một phần nguồn cung ZKF cho các chương trình khai thác thanh khoản. Điều này khuyến khích việc cung cấp thanh khoản trên các giao thức.

Nếu được thực hiện tốt, những sáng kiến ​​này có thể thúc đẩy lực kéo người dùng và TVL đáng kể để đưa ZKFair trở thành hệ sinh thái L2 top 10. Mục tiêu là tích cực mở rộng các dịch vụ và cơ hội DeFi trên ZKFair.